Strafrechtelijk probleem? Bel ons op 010 - 476 00 00
Le Cocq Jongsma Advocaten
Let op! Per 20 november 2017 zijn wij verhuisd.
Westerstraat 29 | 3016 DG Rotterdam
Le Cocq Jongsma Blok Advocaten Rotterdam

Over Le Cocq Jongsma Blok Advocaten

De zes strafrechtadvocaten werkzaam bij Le Cocq Jongsma Blok treden op voor rechtspersonen en hun bestuurders alsmede voor particulieren indien zij in aanraking komen met de politie, FIOD of één van de vele andere opsporingsdiensten.


Le Cocq Jongsma Blok levert rechtsbijstand in alle fases van het strafproces. Tevens adviseert Le Cocq Jongsma Blok pro actief hoe vervolging te voorkomen en/of welke proceshouding in te nemen bij vervolging.

De zes strafrechtadvocaten van ons kantoor staan cliënten bij voor alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Strafrechtelijke procedures voor de Hoge Raad der Nederlanden en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden door gespecialiseerde advocaten van ons kantoor gevoerd.

Le Cocq Jongsma Blok Advocaten staat haar cliënten bij op basis van een uurtarief. Afhankelijk van de aard, ernst en omvang van de strafzaak en de persoon van de cliënt wordt eveneens rechtskundige bijstand verleend op basis van gefinancierde rechtsbijstand.