Strafrechtelijk probleem? Bel ons op 010 - 476 00 00
Le Cocq Jongsma Advocaten
Let op! Per 20 november 2017 zijn wij verhuisd.
Westerstraat 29 | 3016 DG Rotterdam
Le Cocq Jongsma Blok Advocaten Rotterdam

mr. W.B.O. van Soest


mr. W.B.O. van SoestMr. Van Soest is in 2017 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam met als afstudeerrichtingen Strafrecht en Ondernemingsrecht. Hij is sinds 2013 aan het kantoor verbonden en in 2017 beëdigd als advocaat te Rotterdam.

Mr. Van Soest voert een algemeen strafrechtelijke praktijk waarin hij veel zaken behandelt op het gebied van geweldsdelicten, de Opiumwet en de Wegenverkeerswet.
Voorts is mr. Van Soest een specialist in het detentierecht en behandelt hij reeds vele jaren detentierechtelijke zaken. Mr. Van Soest staat gedetineerden bij tijdens de detentiefasering om hen naar behoren te laten resocialiseren in de maatschappij. Daarnaast behandelt hij vele beklag- en beroepszaken bij de beklag-, respectievelijk de beroepscommissie van de RSJ.

Voor nadere informatie over hetgeen mr. Van Soest voor u kan betekenen wanneer u of een van uw naasten een gevangenisstraf ondergaat of binnenkort zal ondergaan verwijzen wij u naar onze deelwebsite over het detentierecht.

Le Cocq Jongsma Advocaten
  010 – 476 00 00